OSHIMA HIGH SCHOOL

東京都立 大島高等学校
【全日制】

Oshima Evolution
進化する大島高校
      
【定時制】

宵、我等は集い
夜、我等は成長する